Wednesday, 23 September 2015

Nai jhulni ke chaiya - nirahua hindustani – Kalpana, dinesh lal yadav

Nai jhulni ke chaiya - nirahua hindustani – Kalpana, dinesh lal yadav

Kalpana           :           Nai jhulni ke chaiya balam duphariya bitaila ho …………..2
                                    Awa bitaila duphariya bitaila………………..2

Dinesh             :           Yahi jhulani ke chaiya gori hum zinigiya bitayi deb ho…………….2
           

Kalpana           :           char mahinwa garmi ke dinwa
                                    Garmi ke dinwa ho chuwe pasheenwa …………………..2
Dinesh             :           chuwe na debe pasheenwa gori
                                    Hum beniya dolay deb ho……………………….2


Kalpana           :           char mahinwa jada ke dinwa
                                    Jada ke dinwa ho kape badanwa………………2
Dinesh             :           Kapa na debe badanwa gori
                                    Tohe korwa dabaileb ho………………..2


Kalpana           :           char mahinwa barkha ke dinwa
                                    Barkha ke dinwa mein bhiege badanwa………………2
Dinesh             :           bhiege na debe badanwa gori

                                    Tohe gamcha odhai leb ho…………………….2