Sunday, 3 July 2011

Saiyan arab gaile na

http://www.youtube.com/watch?v=diboNAPk8zs
 
 
Saiyan arab gaile na

Kekra khatir karab bhauji ab ki ke parab,................2
Saiyan arab gaile na, ha rajau arab gaile na
Ha sej pe kekra sanghe ladab,
Saiyan arab gaile na.....................2Hum nahi janani ki tade jamuwawana
Mummy se kahe ke hum roj deti gawana.................2

Kable ee yaad kaike takiya ke dharab
Saiyan arab gaile na, ta rajau arab gaile na
Ta sej pe kekra sanghe ladab,
Saiyan arab gaile na.....................2


Sasural mein tel bina sukhataa achar ho
Unika bina niman bate naihar ke yaar ho............2

Hamor man bigadi ta jake chuta charab
Saiyan arab gaile na, ta rajau arab gaile na
Ta sej pe kekra sanghe ladab,
Saiyan arab gaile na.....................2


Sahe na sahala ab humra se jawaaniya
Unka na bujhala ghare chodke gaile kaniya
Sahle sahat ab humra se jawaaniya
Unka na bujhala ghare chodke gaile kaniya
Krishna mahesh ke bhi unko ab kable charab
Saiyan arab gaile na, ta rajau arab gaile na
Ta sej pe kekra sanghe ladab,
Saiyan arab gaile na.....................2