Wednesday, 7 March 2012

Lagai dihin choliya ke huk - arvind akela - kalluji kallu ji
Lagai dihin choliya ke huk - arvind akela - kalluji kallu ji

Keshiya bhi jhaar leni, pehnleni saari
Lali lagay leni, rupwa sawari......2
Ego hotatay pheechwa se chuk rajaji....2
Lagai dihin cholia ke huk raja ji.......2

Kavan darajeeya ee kailas sheelai
Fas sake na huk kaise fasai......2
Kahe bujheli nahi humaar dukh rajaji.....2
Lagai dihin cholia ke huk raja ji.......2

Size ba chote, ekar badh bate sheena
Mamila salati nahi rauva bina......2
Deehi humara ta etna ta sukh rajai....2
Lagai dihin cholia ke huk raja ji.......2

Saiya amit tani, bhujhila lachariyaa
Badi ba door dumra ma bajariyaa.......2
Lagai dihin cholia ke huk raja ji.......2

Keshiya bhi jhaar leni, pehnleni saari
Lali lagay leni, rupwa sawari......2
Ego hotatay pheechwa se chuk rajaji....2
Lagai dihin cholia ke huk raja ji.......2