Saturday, 27 October 2012

M.A. Mein Leke Admission Competition Deta (manoj Tiwari )


M.A. Mein Leke Admission Competition Deta (manoj Tiwari )

Manoj : Tilkahru log pahuch gaile laika ke bihah khatir, babuji sota wota leke khatiyape baith gaine badhiyaa se, batawane ki humaar laika puchai ke naike babu, pade likhe mein bada top class ke hau, 1980 mein humaar bachwa BA kai lehne aur tabele competition ke taiyaari karatanu


Are aashiye se ke kaike BA , are bachwa humaar competition deta.
MA mein leke admission, competition deta…….2..
are bachwa humaar competition deta.
MA mein leke admission, competition deta…….2..

Puchla logon ke aajkal ka karatane bate babu
Wahi beech yeme wome kailele munna humaar
A division ta puchbe mat kari
Badhiya ta division bula, pavle bade suga humaar
Tabele research mein karake ke registration competition deta
MA mein leke admission, competition deta…….2..

Tilkaharu log puchne acha babaee batai laika padhe likhe mein kaisan ba
Babu ji kahleare baap re baap, yema puch wali kauno baat ba
Padhe mein ta top hauwan, gor gaar deh ba…
Ghar ke kareja, hauwe bahute saneh ba
Jai rauro dekh aai……..2Neeke ba condition competition deta.
MA mein leke admission, competition deta…….2..

A jab gaile ha tilkaharu batawal pata par
Laika ke ka dekhatane bhaiya
Chani par ke baar jharal, moch ke nishaan naikhe
Over bhaiel age bakir taniko gumaan naikhe……..2
Chanas lahavle bate, daike petition competition deta
Kachhari ke sahara lehleba bau stay order
Chanas lahavle bate, daike petition competition deta
Kachahari se leke permission competition deta.
MA mein leke admission, competition deta…….2..