Friday, 20 June 2014

Uppar se battis, neeche se chattis, Batawa Ye Gori Hamra Ganna Ke Ras

Uppar se battis, neeche se chattis, Batawa Ye Gori Hamra Ganna Ke Ras


Female :         Uppar se battis, neeche se chattis
                        Beechwe mein chaobees, bujhata kin a
                        Bujhata kin a, Bujhata ki na………………………..(2)
Male    :           Batawa Ye Gori Hamra Ganna Ke Ras,
Tohara Dhudhi Me Sahi Sahi Jata Ki Na
Female :        Gadi ke raftaar dheere kara
                        Kamarwa pe abhain dukhat ki na.

Female :            Chadhal jawani, dehiya mein pani
                        Dil ke tohar, banab hum rani,………………..(2)
Male    :           dariya tofani mein , apna bagani mein
                        Dheere dheere dehiya bujhata ki na
                        Batawa Ye Gori Hamra Ganna Ke Ras,
Tohara Dhudhi Me Sahi Sahi Jata Ki Na

Male    :            roop hasin, chail chabeel
Female :            yahin se hamhu, girawatani dil……………………(2)
Male    :            gadral jawani mein, pahile uthani mein
                         Sahi kaha maja bujhata kina …………….(2)
                         Batawa Ye Gori Hamra Ganna Ke Ras,
 Tohara Dhudhi Me Sahi Sahi Jata Ki na……

Male    :               Tohar mosambi, daru ke jammi
Female :               solah baras ke bani hum lambi…………………(2)
Male    :               arun, tiloki, aur dosto kahene,
                            Dekha manojwa janata ki na…………………..(2)
                            Batawa Ye Gori Hamra Ganna Ke Ras,
   Tohara Dhudhi Me Sahi Sahi Jata Ki Na