Saturday, 27 September 2014

khode apna ramma se

khode apna ramma sedarad hoke lagal shat gaili khamma se……………..2
devra khode apna ramma se
darad hoke lagal shat gaili khamma se
devra khode apna ramma se…………..chorus
khode apne ramma se……………2
khode apne ramma se……………chorus

kaise kahin jake apna badki amma se
khode apne ramma se……………2
darad hoke lagal shat gaili khamma se
devra khode apna ramma se…………..chorus

daag nahike chutat baduye jaan jaihe saiyan
jaan jaihe saiya….chorus
kaise bachai hum pakad lehuwan  baiyan
pakad lehuwan  baiya………….chorus
ta muwana kahena chali kaam chummi chumma se
devra khode apna ramma se
darad hoke lagal shat gaili khamma se
devra khode apna ramma se…………..chorus

baat ka batayi kuchu kahlo na jala
kahlo na jala………………………….chorus
kaise dekhai hum padal baduye chala
padal baduye chala……………………chorus
ta rog na bhail humahu bachal bati damma se
devra khode apna ramma se
darad hoke lagal shat gaili khamma se
devra khode apna ramma se…………..chorus


halla aisan bhail baduyen jaan gayil gaonwa
jaan gayil gaonwa………………chorus
dar lage aihen jahiye chusil balumua
chusil balumua……………….chorus
ta bach na pauli aisan jaal pakuwan lambase
devra khode apna ramma se
darad hoke lagal shat gaili khamma se
devra khode apna ramma se…………..chorus

darad hoke lagal shat gaili khamma se……………..2
devra khode apna ramma se
darad hoke lagal shat gaili khamma se
devra khode apna ramma se…………..chorus