Wednesday, 21 December 2011

Kawane Banawa Bolelee Koyaliya - bechan raj bhar - pachra lokgeet

Kavne banva boleli koiliya - bechan raj bhar - pachra lokgeet
kavne banva boleli koiliya, ta kavne banva more bole ho
are maiya mori kavne banva bole shahreshwa bhavani
maiya rath saje ho..................2

lal bana boleli koiliya , brij banva mor bole ho
maiya mori vridavanwa bole shareshwa vindhyachal
maiya rath saje ho .................2


hasi hasi puchela ee maliya ki, maiya ab ho sharad maiya se ho
devi ho rahiya johat beete , meele rariya ki na ho
devi ho rahiya beetal jale, mori umariya ho ki kab darshanwa debu ho ............2

ye sajha pahar rathiay sajab ki, hota bhorva pahuchab ho
sevak johle leb aap na blaokwa ho ashish , tohake deike jaib ho.....................2


zindagi ha maiya sona chaniya ta, ta jin ab khazanwa diha ho
maiya mori more man mein lagal ba, bhajaniya charaniya a ashish diha ho................2


kavne banva boleli koiliya, ta kavne banva more bole ho
are maiya mori kavne banva bole shahreshwa bhavani
maiya rath saje ho..................2

lal bana boleli koiliya , brij banva mor bole ho
maiya mori vridavanwa bole shareshwa vindhyachal
maiya rath saje ho .................2