Tuesday, 20 December 2011

kavne dariya soheli koiliya - bechan rajbhar - bhojpuri pachra devi geet

kavne dariya soheli koiliya - bechan rajbhar - bhojpuri pachra devi geet
kavne dariya soheli koiliya, kaune dariya mor sohe ho
maiya mor kaune dariya sohe shareshwa, kaune dariya devi sohe ho...............2

ki aam dariya soheli koiliya, ki bansh dariya mor sohe ho
ki maiya mori badka fulwa sohe sahreshwa, ki nibiya dariya maiya sohe ho........2


kavne haath sohe la nebulwa ta, kavne haathe bhala sohe ho
maiya mori kavne haathe sohe talwariya, ta bairri dahal jale ho..................2

ki baye hathwa sohe la nebulwa, ta daye hathwa bhala sohe ho
are maiya mori ho athwe hathwa..........2
maiya mori athwe haathwa sohe talwariya, ta bairri dahal jale ho..................2


kekra ke chadhela nariyar chunariya, ta kaha deep mala chadhe ho
are maiya mori kaise ke bhogwa lagawe ta bhakt log paar hola ho............2
maiya ke chadhela nariyar mandirwa, ta aur deep mala sohe ho
maiya mori premwa ka bhog lagawe ta bhakt log paar hola ho..................2