Wednesday, 6 November 2013

Chhathi Mai Ke Pawan Baratiya – Pawan Singh

Chhathi Mai Ke Pawan Baratiya – Pawan Singh

http://www.youtube.com/v/Pgo6LkRFLrU?version=3&autohide=1&showinfo=1&autoplay=1&autohide=1&attribution_tag=YK6Lk-nRlr04KHY8vDuQ9w&feature=share


Female :           chhathi mai ke pawan baratiya, barat hum jarur
Barat hum jarur - chorus
Joda kal supwa sajake, arag dehab hum jarur
Arag dehab hum jarur – chorus
Chhathi mai ke pawan baratiya, barat hum jarur - chorus

Pawan singh  :   chhathi mai ke pawan baratiya, barat karab hum jarur
Barat karab hum jarur – chorus
Deol jahe hazipur ke ghatiya , chhat karab hum jarur
Chhat karab hum jarur – chorus
Chhathi mai ke pawan baratiya, barat hum jarur - chorus

Female :           ka chadhi basi ke bahangia, bahangi laib hum jarur
Bahangi laib hum jarur - chorus
Falwa daura sajake , ghate jaib hum jarur
Ghate jaib hum jarur – chorus
Chhathi mai ke pawan baratiya, barat hum jarur - chorus

Pawan singh :    nariyal narangiya marudhiya, ukhiya laib hum jarur
Ukhiya laib hum jarur - chorus
Karja ke kadhi farihariya, hum mangaeeb jarur
Hum mangaeeb jarur – chorus
Chhathi mai ke pawan baratiya, barat hum jarur - chorus

Female :          mati ke hadi mein chaurwa, hum banaeeb jarur
                       hum banaeeb jarur - chorus
Babuwa ke bhakal bhagauti, kosi bharab hum jarur
Kosi bharab hum jarur – chorus
Chhathi mai ke pawan baratiya, barat hum jarur - chorus

Pawan singh :  gayia ke gheew ke hum diyana, ghate barab hum jarur
                       ghate barab hum jarur - chorus
                       chhathi maiya hoiye he sahaiya, paiya parab hum jarur
                       paiya parab hum jarur – chorus