Sunday, 23 March 2014

Aise Na Hum Munh Ugharab [Full Song] Chanda Jhankela Anganwa Mahua Banerji, Bharat Sharma Byas

Aise Na Hum Munh Ugharab [Full Song] Chanda Jhankela Anganwa
Mahua Banerji, Bharat Sharma Byas

)

Mahua Banerji  :               Aise Na Hum Munh Ugharab, Oni hati ye rajaji
                                                Jhumka lehab, jhulaniya lehab, paijaniya lehab ye rajaji.
Bharat Sharma  :               Jhumka Lela, jhulaniya lela, paijaniya lela ye goriya,
                                                Sonwa lela, wa chaniya lela, jawaniya deda ye goriya

Mahua Banerji  :               Sakhiya puchihe , bhauji puchihe jahiye naihaar jaieeb,
                                                Paiyawa dihale pahila dinwa kaun cheez hum bataeeb
                                                Pahile batiya pakka kari, tabe satti ye rajaji…………….2
                                                Jhumka lehab, jhulaniya lehab, paijaniya lehab ye rajaji.

Bharat Sharma  :               Jhumka Lela, jhulaniya lela, paijaniya lela ye goriya,
                                          Sonwa lela, wa chaniya lela, jawaniya deda ye goriya                                      

Bharat Sharma  :               Angathi nag lagwawal awa anguri mein pahiradi,
                                                Aja nakhrewali rani, ghunghata tohar udadi,
                                                Harwa lela, hasooliya lela, kanganwa lela …………2
                                                Sonwa lela, wa chaniya lela, jawaniya deda ye goriya      

Mahua Banerji  :               Aise Na Hum Munh Ugharab, Oni hati ye rajaji
                                                Jhumka lehab, jhulaniya lehab, paijaniya lehab ye rajaji                

Mahua Banerji  :               Kucho nahi chaahi humke, jachat rahini raja,
                                                Dil tu kitna khol sakela, sochat rahini raja,
                                                Na sona, na chaniya lehab, jawaniya dehab ye rajaji
                                                Jhumka lehab, jhulaniya lehab, paijaniya lehab ye rajaji
Bharat Sharma  :               Jhumka Lela, jhulaniya lela, paijaniya lela ye goriya,
                                                Sonwa lela, wa chaniya lela, jawaniya deda ye goriya

Bharat Sharma  :               abahi ka tu abahi humke kuchahu kahike dekha,
                                                Tanwa manwa dhanwa hauwe tohre saboo dekha,
                                                Dhaniya chala, baganiya lela, makaniya lela ye goriya,
Sonwa lela, wa chaniya lela, jawaniya deda ye goriya

Mahua Banerji  :               Aise Na Hum Munh Ugharab, Oni hati ye rajaji
                                                Jhumka lehab, jhulaniya lehab, paijaniya lehab ye rajaji.
Bharat Sharma  :               Jhumka Lela, jhulaniya lela, paijaniya lela ye goriya,

                                                Sonwa lela, wa chaniya lela, jawaniya deda ye goriya