Saturday, 27 November 2010

Badi sher pe sawar - badi sher pe sawar - manoj tiwari
Badi sher pe sawar - badi sher pe sawar - manoj tiwari

Haath mein trishul garva ...2
Sonwa ke haar , rupwa manwa mohat ba...2.....4....
Te badi sher pe sawar, rupwa manwa mohat ba..........2

Humre vindhyachal maiya ke shobha dekhi

Ek haath chakra, duje sohe talwariya
Bhaktan ke gujant baate , bhaari jaikariya..........2
Sona ke mukutwa sohe...2.. , maai ke kapaar
Rupwa manwa mohat ba
Te badi sher pe sawar, rupwa manwa mohat ba..........2


Gada sohe ful sohe, teeriya dhanushiya
Lal rang sadi mohe, chand shi suratiya...........2
Ek haathe om dhare...2 ...shristi ke singaar
Rupwa manwa mohat ba
Te badi sher pe sawar, rupwa manwa mohat ba..........2

Maai ke charan mein jaye se pahile, bhakt ke man mein ka sharadha lagal rahela

Nariyal chadibe maai, dhup agarbattiya
Fal ful dher lagal, maai ke baratiyaa....2
Manwa mein dulke mohe ..2..  Maai ke singaar
Rupwa manwa mohat ba
Te badi sher pe sawar, rupwa manwa mohat ba..........2


Yeh navratar mein , vindyachal maiya ke shobha kaisan lagat baate bhaiyaa

Dham vindhyachal jaise, odhale chunariya
Chamke sitara cham cham, hate na nazariya...2
Man kare aai raje  ...2.... Gaai bar baar
Rupwa manwa mohat ba
Te badi sher pe sawar, rupwa manwa mohat ba..........2

Haath mein trishul garva ...2
Sonwa ke haar , rupwa manwa mohat ba...2.....4....