Friday, 26 November 2010

Mora bale balumua se na - sharadha sinha

Mora bale balumua se na - sharadha sinha


Far gaile nemuwa, sohar gaile pattiyaa se na aaiele
Mora bale balumua se na aaile -2-


Jo hum janati piya mora aahien pishanwe pe
Jewana leke aieti pishanwe pe
Apne bhi khaiti piya ke khilaiti gotinia se
Jewana banawati gotinia se -2-


Jo hum janati piya mora aahien pishanwe pe
Paniya leke aieti pishanwe pe
Apne bhi piyati piya ke pilawti devarwa se
Paaniya mangwaiti devarwa se -2-


Jo hum janati piya mora aahien pishanwe pe
Birwa leke aieti pishanwe pe
Apne bhi khaiti piya ke khilaiti nanadiya se
Panwa mangwaiti nanadiya se -2-