Saturday, 29 January 2011

Far Gaile NImbua - Sharda Sinha
Far gaile nimbua - sharda sinha

Far gaile nembua, sohar gaiele patiyaa se na aiele
More bare balamua se na aiele...............2


Jo hum janti, piya mor aiehe pishanwe pe...............2
Ho jevna leke aieti pishanwe pe...............2
Apne bhi khaiti, piya ke khelayti gotiniyaa se............2
Jevna banwayati gotiniyaa se...........2


Jo hum janti, piya mor aiehe pishanwe pe...............2
Paniyaa leke aieti pishanwe pe ................2
Apne bhi piyati, piya ke pilayti devarwa se............2
Paniya mangwayti devrawa se.............2


Jo hum janti, piya mor aiehe pishanwe pe...............2
Birwa leke aieti pishanwe pe.............2
Apne bhi khaiti, piya ke khelayti nanadiya se............2
Panwa mangwayti nanadiya se...........2