Saturday, 29 January 2011

Hare hare dubiyaa - Sharda Sinha ( Vihah Geet)


Hare hare dubiyaa - Sharda Sinha ( Vihah Geet)

Hare hare dubiyaa, bacharuwo na charige mai...............2
Humro sunder dulha, mauriyo na penhge mai.............2


Maliya ke jan mal, sabe bahanoyiaa ge mai
Uhe bahanoyiaa babu ke , mauriyo pehnawege mai....2
Humro sunder dulha, mauriyo na penhge mai.............2


Darji  ke jan mal, sabe bahanoyiaa ge mai
Uhe bahanoyiaa babu ke , jodwa pehnawege mai....2
Humro sunder dulha, jodwo na penhge mai.............2


Bajaja ke jan mal, sabe bahanoyiaa ge mai
Uhe bahanoyiaa babu ke , mojwo pehnawege mai....2
Humro sunder dulha, mojwo na penhge mai.............2


Sonra ke jan mal, sabe bahanoyiaa ge mai
Uhe bahanoyiaa babu ke , sonwo pehnawege mai....2
Humro sunder dulha, sonwo na penhge mai.............2