Sunday, 23 January 2011

Ye Ganesh Babua - Ye Ganesh ke mummy
Ye Ganesh Babua - Ye Ganesh ke mummy  (kalpana)

Male :
Nahi kaheeb koya mewa , nahi mishri malai .............2.............2
dhaile bhangi hota peesh ke liyada na
Ye ganesh ke mummy...............2
Tani pav bhar bhaang khiya da na............2............2

Female :
raur bhagiyaan ba dher , pishat pishat hola der ...........2
dukh hola bad dukhwa sahayi na
Ye ganesh ke papa.............2
Humse ee bhang pishai na........2.........2
Ye ganesh ke mummy.......bas pav bhar bhaang khiyada na...

Male:
Nai kayab khoya malai mishri,
nahi chitwa se bhangiyaa ke swaad bishri............2
suna batiya humaaar, ee na bhave jevnaar
humaara samne se jaldi hatada na
Ye ganesh ke mummy...............2
Tani pav bhar bhaang khiya da na............2

Female:
Ye ganesh ke papa.............2
Humse ee bhang pishai na........2

Female :
Chahe raaji hoi chahe hoi naraaz
Bhanngiyaa pishab na sunli rauwa ne aaj...............2
jin kari ankh lal, badi humara ba khayal
bhaang chodi na nasha mein nashai na

Female :
Ye ganesh ke papa.............2
Humse ee bhang pishai na........2

Male:
Ye ganesh ke mummy...............2
Bas pav bhar bhaang khiya da na............2

Male:
acha bhaangiya na debu ta ganja mala
kaam mehnat ke kam ba ee jaldi kara...................2
khoja kaha ba chilam, loeke awa maari dum
bas char chilam bhar ke thamada na
Ye ganesh ke mummy...............2
choda bhaang tu ganja piyada na ............2............2

Female:
Ye ganesh ke papa.............2
Humse ee bhang pishai na........2

Male :
Nahi kaheeb koya mewa , nahi mishri malai .............2.............2
dhaile bhangi hota peesh ke liyada na
Ye ganesh ke mummy...............2
Tani pav bhar bhaang khiya da na............2............2

Female:
Ye ganesh ke papa.............2
Humse ee bhang pishai na........2